За брендот

Достигнете уште 4

Брендот MS Energy беше претставен на хрватскиот пазар во 2019 година. со мисија за создавање домашни производи за е-мобилност кои се карактеризираат со висок квалитет и сигурност. Опсегот на брендови MS Energy е поделен во 2 категории: електрични скутери и електрични велосипеди. Посветен на создавање функционални и квалитетни производи, насочени кон задоволување на потребата од модерен и одржлив пристап кон мобилноста, MS Energy им нуди на своите клиенти одличен квалитет, врвен дизајн, заштеда на време и пари со безгрижно чувство на целосна слобода на движење.

Еколошки свесен и трендовски

Денес, сè повеќе разбираме дека екологијата е неопходен предуслов за свесните индивидуи и општеството како целина. Таа нè упатува да се грижиме за нашето опкружување и да размислиме каков град ќе им оставиме на генерациите што доаѓаат по нас. Но, грижата за животната средина може да биде многу тренди кога возиме нов е-скутер MS Energy, за што се погрижи тим наши експерти за развој на производи кои создадоа е-скутери кои се истовремено еколошки свесни и во исто време трендовски!

Сигурност и квалитет

Сигурноста во квалитетот на производите за е-мобилност е една од темелите на брендот MS Energy. Стратегијата за создавање на производот и целиот процес на производство се заснова на употреба на докажани технолошки решенија, а самата идеја за создавање на производот е водена од желбата да му се понуди на корисникот целосно, сигурно, еколошко и економично решение за урбана мобилност. Строгата контрола на квалитетот на производите на MS Energy е присутна во текот на целиот процес на производство. Готовите производи се тестираат според најновите методи за испитување на квалитет за издржливост во екстремни услови. Благодарение на најстрогата контрола на квалитетот, од контрола на влез на сите компоненти до контрола на квалитетот на крајниот производ, производите на MS Energy ги исполнуваат сите европски сертификати.

Проверете го нашиот опсег

Адреса

M SAN Group Ltd.

Бузински прилаз 10 10010 Загреб

+385 1 6611 610
msenergy@msan.hr

барања за услуги: msenergy@mrservis.hr

Генерални информации

Име: М САН Група доо, Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и увоз-извоз на компјутери
МБС: 080157581 | OIB: 34695138237
Седиште: Бузински прилаз 10, 10010 Загреб, Хрватска
Жиро сметка: Erste & Steiermärkische Bank HR0924020061100061346, PBZ HR3423400091110095165
Запишан во судскиот регистар: Стопански суд во Загреб Тт-97 / 2865-2
Акционерски капитал: 97.000.000 куни уплатен целосно
Претседател на Управниот одбор: г. Мирослав Хузјак
Членови на одборот: г. Ирена Лангер-Брезник, г. Жарко Круљац, г. Славен Стипанчиќ, г. Горан Котларевиќ