За брендот

Достигнете уште 4

Брендот MS Energy беше претставен на хрватскиот пазар во 2019 година. со мисија за создавање домашни производи за е-мобилност кои се карактеризираат со висок квалитет и сигурност. Опсегот на брендови MS Energy е поделен во 2 категории: електрични скутери и електрични велосипеди. Posvećen kreiranju funkcionalnih i kvalitetnih proizvoda, usmjerenih na zadovoljenje potrebe za modernim i održivim pristupom mobilnosti, MS Energy nudi svojim korisnicima izvrsnu kvalitetu, vrhunski dizajn, uštedu vremena i novca uz bezbrižan osjećaj potpune slobode kretanja.

Еколошки свесен и трендовски

Денес, сè повеќе разбираме дека екологијата е неопходен предуслов за свесните индивидуи и општеството како целина. Таа нè упатува да се грижиме за нашето опкружување и да размислиме каков град ќе им оставиме на генерациите што доаѓаат по нас. No, briga o ekologiji može biti itekako trendi kada vozimo novi MS Energy e-romobil za što se pobrinuo tim naših stručnjaka u razvoju proizvoda koji su kreirali e-romobile koji je u isto vrijeme i ekološki osvješten i trendi!

Сигурност и квалитет

Сигурноста во квалитетот на производите за е-мобилност е една од темелите на брендот MS Energy. Стратегијата за создавање на производот и целиот процес на производство се заснова на употреба на докажани технолошки решенија, а самата идеја за создавање на производот е водена од желбата да му се понуди на корисникот целосно, сигурно, еколошко и економично решение за урбана мобилност. Строгата контрола на квалитетот на производите на MS Energy е присутна во текот на целиот процес на производство. Готовите производи се тестираат според најновите методи за испитување на квалитет за издржливост во екстремни услови. Благодарение на најстрогата контрола на квалитетот, од контрола на влез на сите компоненти до контрола на квалитетот на крајниот производ, производите на MS Energy ги исполнуваат сите европски сертификати.

Проверете го нашиот опсег

Адреса

M SAN Group Ltd.

улица Дугоселска бр.5,
10372 Ругвица (Општина Ругвица), Хрватска

+385 1 6611 610
msenergy@msan.hr

барања за услуги: msenergy@mrservis.hr

Генерални информации

Име: М САН Група доо, Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и увоз-извоз на компјутери
OIB: 34695138237
Sjedište: Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica (Općina Rugvica), Hrvatska
Жиро сметка: Erste & Steiermärkische Bank HR0924020061100061346, PBZ HR3423400091110095165
Запишан во судскиот регистар: Стопански суд во Загреб Тт-97 / 2865-2 MBS: 080157581
Temeljni kapital: 109.197.700 kn uplaćen u cijelosti
Predsjednica Uprave: gđa. Irena Langer-Breznik
Članovi uprave: g. Žarko Kruljac potpredsjednik Uprave, g. Славен Стипанчиќ, г. Goran Kotlarević, g. Miroslav Gabrić, g. Alen Panić i g. Vladimir Brkljača
Predsjednik Nadzornog odbora: g. Željko Menalo